Hair

HAIR


Nail.jpg

Hair cut/Blow Dry

Hair trim                                                AED 52.50-94.50                 5 min

Hair cut                                                  AED 126                            30 min

Blow dry                                                 AED 105-210                    45 min

Hair Color

Retouch/Re-growth                                AED 210                           60 min

Henna Hair color                                     AED 210-367.50               30 min

Roots INOA                                             AED 262                           60 min

Lowlight                                                   AED 315-525                   60 min

Full Hair tint                                             AED 367.5-420                 90 min

Full Hair tint INOA                                   AED 420-472.50               90 min

Full Hair highlights                                  AED 420-525                    20 min

Hair Styling

Hair Iron                                                   AED 210                           60 min

Hair Curling                                              AED 210-262.50               90 min

Hair style                                                  AED 262.5-393.75             60 min

Bridal Hairstyle                                         AED 1050                          45 min

Hair Treatment

Oil treatment                                            AED 120.75                       45 min

Oil + Cream treatment                             AED 157.50-210                45 min

L’oreal treatment                                      AED 157.50-210               60 min

 

Loreal Powermix Treatment                      AED 262.50-367.50          60 min

​​

Hair Straightening

KYO Keratin Treatment                             AED 2100-2625                 180 min

​ ​

Hair Threading

Upper lip                                                    AED 26.25                          15 min

Chin                                                           AED 26.25                          15 min

Eyebrows                                                   AED 42                               20 min

Full Face                                                    AED 105                             30 min

​ ​

Bleaching

Underarms                                                   AED 31.50                          15 min

Eyebrow                                                       AED 47.25                          15 min

Eyelash                                                         AED 47.25                          15 min

Full Arms                                                      AED 73.5                            30 min

Full Back                                                       AED 84                               30 min

​ ​

Full Face                                                       AED 84                               15 min

Full Legs                                                       AED 105                             30 min

Full Body                                                      AED 315                             45 min


Jannati Ladies Spa & Health Club

Next to Dubai Women’s Association
Telephone: +971 04 2659444
Email : info@jannatispa.ae
www.jannatispa.ae

Opening Hours : 8AM - 10PM (Daily)


​© 2017 Jannati Spa & Health Club